Blog

Quarta pregunta. Museu del Joguet

 

anagrama_MUSEU_DEL_JOGUET

Quarta pregunta

Fes-te un selfie amb aquesta joguina i anota el número de la vitrina, situada a la segona planta de l’ala sud de l’ETSED (edifici 7B), en la qual està exposat.

robot

Important: Com comprovació, hauràs de mostrar el selfie abans d’obtenir el teu obsequi.

Quant tinguis les quatre respostes, súmalas. Si ho has fet bé obtindràs un nombre de 12 xifres, que hauràs d’introduir (sense espais, ni punts, ni comes) per aconseguir  les següents instruccions finals.

Plànols


Cuarta pregunta

Hazte un selfie con este juguete y anota el número de la vitrina, ubicada en la segunda planta del ala sur de la ETSID (edificio 7B), en la que está expuesto.

robot

Importante: Como comprobación, deberás mostrar el selfie antes de obtener tu obsequio.

En cuanto tengas las cuatro respuestas, súmalas. Si lo has hecho bien obtendrás un número de 12 cifras, que deberás introducir (sin espacios, ni puntos, ni comas) para conseguir las siguientes instrucciones finales.

Planos

Anuncios

Tercera pregunta. Museu Campus Escultòric UPV

anagrama_MUSEU_Campus

Tercera pregunta

De quin any és l’escultura més antiga exposada al Campus Escultòtic UPV?

Pots obtenir la resposta fent una ullada al catàleg.

 


Tercera pregunta

¿De qué año es la escultura más antigua expuesta en el Campus Escultòtic UPV?

Puedes obtener la respuesta ojeando el catálogo.

 

Segona pregunta. Museu de la Telecomunicació.

anagrama_MUSEU_TELECOMUNICACIO_VMS

Segona pregunta

Troba, al Museu de la Telecomunicació (edifici 4D), la llegendària emissora de Ràdio Ontinyent, i apunta la potència, en watts (tres xifres), de l’equip que va començar a operar el 1933 i que es podia escoltar en tota la Península, França i Nord d’Àfrica.

Plànols


Segunda pregunta

Encuentra, en el Museu de la Telecomunicació (edificio 4D), la legendaria emisora de Radio Ontinyent, y apunta la potencia, en vatios (tres cifras), del equipo que empezó a operar en 1933 y que se podía escuchar en toda la Península, Francia y Norte de África.

Planos

Primera pregunta. Museu d’Informática

anagrama_MUSEU_DINFORMATICA

Primera pregunta

Quin és el nombre enter més gran que es pot representar en l’àbac japonès (soroban) més petit exposat a la sala dedicada als dispositius de càlcul del Museu d’Informàtica (edifici 1F)?

Plànols


Primera pregunta

¿Cuál es el número entero más grande que se puede representar en el ábaco japonés (soroban) más pequeño expuesto en la sala dedicada a los dispositivos de cálculo del Museo de Informática (edificio 1F)?

Planos

La gimcana dels museus. La yincana de los museos

La gimcana dels museus

Estàs preparat per superar el repte?

Al llarg de quatre dies anirem publicant una pregunta, que podràs respondre visitant cada un dels quatre museus de la UPV.

El mart 15 maig 2018 veurà la llum la primera qüestió.

Quan aconsegueixis les quatre respostes, les podràs validar en el següent enllaç (que s’activarà el dia 18), i accediràs a les instruccions finals que et permetran assolir el premi.


La yincana de los museos

¿Estás preparado para superar el reto?

A lo largo de cuatro días iremos publicando una pregunta, que podrás responder visitando cada uno de los cuatro museos de la UPV.

El marte 15 de mayo de 2018 verá la luz la primera cuestión.

Cuando consigas las cuatro respuestas, las podrás validar en el siguiente enlace (que se activará el día 18), y accederás a las instrucciones finales que te permitirán alcanzar el premio.